Литературен конкурс за община Мездра

  15 Януари 2016, 15:33     0

 

Читалищен конкурс „Георги Тодоров”
Регламент: Право на участие имат всички жители на Община Мездра, навършили 18 години. 
Конкурсът е анонимен – творбите се подават неподписани, придружени със запечатано пликче, съдържащо личните данни на автора (трите имена, адрес, телефон и e-mail). Неанонимни текстове няма да бъдат разглеждани.

Раздели:
1.Поезия – приема се до 1 (едно) непубликувано стихотворение;
2.Художествена проза – приема се до 1 (един) непубликуван разказ, не по-дълъг от 3 страници;
3.Краезнание - приема се до 1 (един) непубликуван прозаичен текст, не по-дълъг от 3 страници;

Конкурсът стартира на 14.01.2016 г. , приемането на творбите приключва на 05.04.2016 г.

Текстовете ще се предават на Валентина Цекова в НЧ”Просвета-1925-Мездра” или по пощата, на адреса на Читалището: 
Мездра - 3100, 
ул.”Просвета” № 2 
НЧ”Просвета-1925-Мездра” 
(за литературния конкурс).

Тържествено отчитане на конкурса ще се състои на 22.04.2016 г.

Награден фонд: И в трите раздела се връчва по една парична награда „Георги Тодоров”.
Всички автори получават грамота за участие в конкурса.

Фасебоок страница. 

коментари

Добави своя коментар

©2015-2021 Vratsa Guide.